Ordinace praktického lékaře Olomouc

MUDr. Helena Stárková

Po promoci na LF UP v Olomouci v roce 1986 jsem nastoupila do OÚNZ v Olomouci na obor všeobecné lékařství, kde jsem pracovala do roku 1993. Atestaci I. stupně ze všeobecného lékařství jsem složila v květnu 1991 a atestaci II. stupně v témže oboru v květnu 1997. V letech 1993 až 1999 jsem pracovala na Územním středisku záchranné služby v Olomouci.  Od roku 1996 až 1999 jsem také pracovala  na vedlejší pracovní poměr na Klinice tělovýchovného  lékařství FN v Olomouci. Jako praktická lékařka jsem pracovala 11 let ve SPEA Olomouc.Od 1.1.2010 jsem zahájila provoz soukromé ordinace praktického lékaře na  ulici Foerstrova 33 v Olomouci.Jsem členkou Společnosti všeobecného lékařství JEP a od roku 2000 zastávám funkci krajského konzultanta pro všeobecné lékařství. Podílím se na pravidelné organizaci vzdělávacích akcí pro praktické lékaře v našem kraji. Jsem členkou redakční  rady časopisu Practicus.

Zdravotní sestra: Radka Hradilová


Ordinační hodiny

Pondělí7:00 – 12:0013:00 – 18:00 (jen pro objednané)
Úterý7:00 – 12:00
Středa7:00 – 12:00
Čtvrtek7:00 – 12:00
Pátek7:00 – 12:00

Důležité upozornění

V souladu s pokyny MZ je od 16. 3. 2020 čekárna uzavřena.

Jednotliví pacienti budou ošetřeni po telefonickém kontaktu na tel. č. 585 416 355 v době od 7:00 – 12:00. Odpolední ordinační doba je určena výhradně pro objednané pacienty.

Účelem opatření je zamezení styku mezi jednotlivými pacienty.

Prosíme pacienty, kteří nemají akutní problém, aby odložili návštěvu ordinace a telefonicky zažádali o vystavení e-recept a e-neschopenku.

Děkujeme za spolupráci

Poskytované služby

 • Akutní péče
 • Odběry v ordinaci – denně 7:00 – 9:00
 • Preventivní prohlídky
 • Očkování
 • Onkologický screening
 • Stanovení CRP
 • Stanovení INR
 • Dispenzarizace – kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus
 • Návštěvní služba
 • Závodní péče
 • EKG
 • Tlakový holter – monitorování krevního tlaku 24 hodin