Ceník

Ceník výkonů lékařské péče nehrazených zdravotními pojišťovnami

Vstupní prohlídka do zaměstnání500 Kč
Výstupní prohlídka ze zaměstnání300 Kč
Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu200 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz300 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz – prvoposudek500 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz – obnova či rozšíření400 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Vydání potvrzení o zdravotním stavu vč. vyšetření200 Kč
Vydání potvrzení o zdravotním stavu bez vyšetření100 Kč
Vyšetření samoplátce před nástupem lázeňské péče300 Kč
Vyšetření na okultní krvácení pro osoby mladší 50 let200 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné200 Kč
Odběr krve na vyšetření krevní skupiny200 Kč
Vyšetřená na žádost pacienta registrovaného jiným lékařem (nikoliv v době jeho zástupu)400 Kč